1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje „Obchodní podmínky“ pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

2. Předmět objednávky

Předmětem objednávky je pouze zboží uvedené v objednávce.

 

3. Objednání zboží

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dopravních nákladů.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výši ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

Alkoholické nápoje smí zakoupit pouze osoba starší 18 let.

 

4. Cena a platba

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží v případě, že zboží není momentálně na skladě a nelze-li jej zajistit ani u dodavatele.

U zboží, které není skladem (týká se zejména zakázkové výroby nábytku, eventuálně dalších druhů zboží), si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu finanční zálohy ve výši 70% z celkové částky. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím je tato záloha nevratná v případě, je-li zakázka již v realizaci.

Platba za zboží je možná výhradně bezhotovostním převodem na účet prodávajícího nebo formou dobírky, kterou kupující uhradí přepravní společnosti, která mu objednané zboží doručí. Jiné možnosti platby za zboží neumožňujeme. 

 

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta na zboží skladem je v průměru 2 – 3 dny. V případě, že je zboží skladem, jej prodávající vyexpeduje v nejbližším možném termínu.
V případě zboží na objednávku bude kupující telefonicky nebo e-mailem informován o nejbližším možném termínu, u zakázkové výroby nábytku je dodací lhůta cca 8 – 10 týdnů. Dodací lhůta začíná dnem uhrazení 70% zálohy.

V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na e-mailové adrese obchod@decor-eshop.cz nebo v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. na tel. 773 112 112.

 

6. Dopravní podmínky a poštovné

Způsoby doručení zásilky a jejich ceny:

  • Osobní odběr na prodejně – 0 Kč
  • DPD po České republice – 140 Kč
  • DPD po České republice + dobírka – 170 Kč
  • Nábytek a jiné rozměrné zboží – v závislosti na vzdálenosti a objemu

Objednané zboží si může kupující vyzvednout na prodejně DECOR-ESHOP.CZ (Zámecké náměstí 140/4,415 01 Teplice – po telefonické domluvě termínu a času). Zboží bude rezervováno po dobu 3 pracovních dní, pokud se kupující s prodávajícím nedomluví předem jinak. Na prodejně je možné platit hotově, popř. platební kartou.

Zboží je posíláno společností DPD. Dodací lhůta je v rámci ČR 48 hod. od expedice zboží, probíhá přes den od 10.00 – 18.00 hod. V době Vaší nepřítomnosti Vás bude dopravní společnost kontaktovat a domluví se na předání zásilky.

 

7. Reklamace

Zboží lze reklamovat v případech, kdy jste obdrželi:

– poškozené zboží
– doručení jiného zboží, než jste si objednali
– nekompletní zboží 

Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

Reklamační postup

Po obdržení výše uvedených náležitostí, provozovatel zahájí reklamační řízení u zasílatele. 
Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.

Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na výše uvedené vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Zákazníkem:
V případě  nesplnění provozovatelem smluvních podmínek dodání.

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte možnost, kupujete-li si zboží jako soukromá osoba, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.  V případě takového Vašeho rozhodnutí, zboží, které jste převzali, zašlete zpět na naší adresu prodejny. Zboží musí být kompletní a musí být vráceno ve  vhodném přepravním obalu, protože provozovatel internetového obchodu neručí za případné poškození před přijetím zboží.

Provozovatelem:
V případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny cen zboží.

V případě odstoupení zákazníkem – musí zákazník oznámit provozovateli tuto skutečnost, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@decor-eshop.cz. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

V případě, že zákazník již zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do prodejny dodavatele, kde provozovatel bez zbytečných odkladů posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno provozovateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Provozovatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

 

9. Ochrana dat

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování a archivaci svých osobních údajů provozovateli internetového obchodu DECOR-ESHOP.cz paní Dagmar Karbanové, která se zavazuje, že veškeré  osobní údaje získané od zákazníků užívá jen pro svoji potřebu a údaje nepředá třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny proti zneužití a jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. 

 

10. Údaje o provozovateli internetového obchodu

Prodávající:

Dagmar Karbanová

Teplická 256, 415 01 Teplice

 IČO: 47304634

 DIČ: CZ7160022837

 

Kontaktní údaje
Telefon: 00420 773 112 112
E-mail:  obchod@decor-eshop.cz
Sídlo firmy: Teplická 256, 415 01 Teplice

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
11211217/5500 – Raiffeisenbank
Prodávající není plátcem DPH.